Nova Candidatura 2021-2025

Un cop complert el periode per la presentació de les candidatures establert entre el 05/02/2021 al 20/02/2021.

S’informa als socis i socies de la composició de la candidatura presentada:

President: Ivan Font

Secretari: Marçal Serra

Tressorera: Carla Vela

Vocals

  • Xavier Alpiste
  • Lidia Prados
  • Marc Arrabal
  • Roger Sales

El pròxim dia 01/04/2021 es constituirà la nova junta