La Junta


Presidenta: Marta Cots i Solà ( Responsable àrea de Tennis i Pàdel)
Tresorer: Xevi Soler i Ortega
Secretària: Teresa Pou i Blancas
Vocal: Ernest Bassas i Camps  ( Àrea de Manteniment)
Vocal: Elvira Saurina i Ramisa  ( Responsable Casal Estiu)
Vocal: Mireia Ayza i Mas  ( Responsable àrea Administració i xxss)