La Junta


President: David Lafon i Guerrero
Tresorer: Xevi Soler i Ortega
Secretària: Teresa Pou i Blancas
Vocal: Josep Bares i Lleonart ( Responsable àrea de Tennis)
Vocal: Marta Cots i Solà ( Responsable àrea de Pàdel)
Vocal: Ernest Bassas i Camps
Vocal: Elvira Saurina i Ramisa
Vocal: Sergi Cirera i Burgaya
Vocal: Antonio Requena i Hdez. ( Responsable àrea de Piscina)
Vocal: Mireia Ayza i Mas