La Junta


President: David Lafon i Guerrero
Tresorer: Xevi Soler i Ortega
Secretària: Teresa Pou i Blancas
Vocal: Marta Cots i Solà ( Responsable àrea de Tennis i Pàdel)
Vocal: Ernest Bassas i Camps  ( àrea de Manteniment)
Vocal: Elvira Saurina i Ramisa  ( Responsable Casal Estiu)
Vocal: Mireia Ayza i Mas  ( Responsable àrea Administració)