Piscina

 • La piscina s’obrirà el 28 de juny i es tancarà el 13 de setembre.
 • L’horari de piscina serà l’habitual de 10h a 20’h de dilluns a diumenge
 • L’ aforament serà limitat i es complirà amb les normes establertes per les autoritats sanitàries.
 • Quan s’accedeixi a la piscina es portarà un registre i control dels usuaris amb el nom i cognoms, telèfon , data i presa de temperatura amb termòmetres de front,, en cas de tenir febre es prohibirà l’entrada.
 • Serà el socorrista el responsable de supervisar l’aforament de la piscina i del registre i control diari dels usuaris.
 • A la piscina i als vestidors, hi hauran dispensadors de gel hidroalcohòlic i a l’entrada a la piscina es facilitarà un sistema de desinfecció per les sabates, es recomana que el calçat sigui exclusiu dins el recinte de la piscina
 • Signatura de la declaració responsable ( aquest document només caldrà que es signi una vegada )
 • Es marcarà zones a la piscina per tal de garantir la distància de seguretat establerta entre els usuaris.
 • A partir del 27 de juny els vestuaris estaran oberts per canviar-se i dutxar però serà amb aforament limitat, per tant, demanem que per evitar cues tots aquells que puguin canviar-se i dutxar a casa ho facin. Si veiem que es fan aglomeracions o  les mesures sanitàries no les podem garantir ens veurem obligats a tancar els vestidors.
 • No es podrà deixar cap bossa dins els vestidors i una vegada a la piscina s’haurà de tenir cura dels objectes personals i que sempre estiguin amb el propietàri/a a la zona assignada.
 • Els vestidors romandran tancats. Els usuaris de la piscina hauran de demanar i tornar la clau al socorrista
 • Mantenir la distancia de 2 metres i serà necessari l’ús de mascareta sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat,.
 • Aquest estiu ja que l’aforament serà limitat no es lliuraran invitacions als socis.

ESTEM A L’ESPERA QUE ENS CONFIRMIN L’AFORAMENT DE LA PISCINA QUE HAUREM D’APLICAR A PARTIR DEL 27/06  I SABREM SI SERÀ NECESSÀRI FER TORNS/HORARIS PELS USUARIS DE LA PISCINA .