CT Voltregà

Piscina

  • La piscina s’obrirà el 19 de juny i es tancarà el 12 de setembre.
  • L’horari de piscina serà l’habitual de 10h a 20’h de dilluns a diumenge
  • L’ aforament serà limitat i es complirà amb les normes establertes per les autoritats sanitàries.
  • Quan s’accedeixi a la piscina es portarà un registre i control dels usuaris amb el nom i cognoms, telèfon , data i presa de temperatura amb termòmetres de front,, en cas de tenir febre es prohibirà l’entrada.
  • Serà el socorrista el responsable de supervisar l’aforament de la piscina i del registre i control diari dels usuaris.
  • A la piscina i als vestidors, hi hauran dispensadors de gel hidroalcohòlic i a l’entrada a la piscina es facilitarà un sistema de desinfecció per les sabates, es recomana que el calçat sigui exclusiu dins el recinte de la piscina
  • Signatura de la declaració responsable ( aquest document només caldrà que es signi una vegada )
  • Es marcarà zones a la piscina per tal de garantir la distància de seguretat establerta entre els usuaris.
  • No es podrà deixar cap bossa dins els vestidors i una vegada a la piscina s’haurà de tenir cura dels objectes personals i que sempre estiguin amb el propietàri/a a la zona assignada.
  • Mantenir la distancia de 2 metres i serà necessari l’ús de mascareta sempre que no es pugui garantir la distància de seguretat,.