Acta Assemblea Extraordinaria 2021

ACTA:

DATA: 04 de febrer del 2021

ASSISTENTS:

PRESIDENT: MARTA COTS SOLÀ

SECRETÀRIA : TERESA POU BLANCAS

TRESORER: XEVI SOLER ORTEGA

VOCAL: ELVIRA SAURINA RAMISA

Assistents a l’assemblea: 4 socis més 4 representants de la junta directiva

ORDRE DEL DIA

1- Resum, actuacions i mesures realitzades envers la situació sanitària COVID-19

2– Situació Bar Club. Votar opcions exposades

3- Convocatòria Eleccions Junta Directiva Club Tennis Voltregà

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

1- Resum explicatiu de les mesures sanitàries preses pel club . Compromís de que mentre duri aquesta situació complir amb totes les normatives i consells per part de els organismes competents.

 2-  Per tal de continuar tenint el servei de consergeria i bar que ho gestiona  la Sra. Joana s’acorda  mitjançant votació que continuarà amb la gestió mentre no traspassi el bar amb el següent horari i condicions.

HORARI HIVERN:  De dilluns a divendres de 14h a 22h. És necessària al reserva prèvia de les pistes de pàdel en el cas de voler jugar al matí. El dilluns el bar romandrà tancat,

El cap de setmana romandrà obert tot el dia, tal i com s’ha estat fent fins ara, a partir de les 10h.

HORARI ESTIU:  Coincidint amb l’obertura de la piscina l’horari de les instal·lacions i bar seran els habituals que s’han estat fent fins ara de dilluns a diumenge fins el tancament de la temporada de piscina.

RESULTAT VOTACIÓ:

8 vots a favor

0 en contra

IMPORTANT:   Degut a la situació sanitària actual i les restriccions  que hem d’anar seguint , aquests horaris és començaran a fer quan les autoritats  competents ho autoritzin

3- S’informa de la finalització del mandat de la junta actual que acaba el 31 de març’21 i convocatòria de presentació de candidatures que comença del  05 fins el 20 de febrer.

Calendari electoral:

PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES del 05/02/2021 al 20/02/2021

CAMPANYA ELECTORAL del 21/02/2021 al 09/03/2021

ELECCIONS el dia 11/03/2021 de 20 a 22h

S’acorda:

Si es presenta més d’una candidatura , el 21 de febrer començarà la campanya electoral i el 11 de març és faran les eleccions per tal que surti una nova junta directiva

Si només és presenta una sola candidatura passarà a ser a partir del 01 d’abril la nova junta directiva del club.

En cas de no presentar-se cap candidatura s’haurà de formar una junta gestora  – si és el cas ja informarem de les normatives,  obligacions i passos  que hem de seguir –

  • Torn obert de paraules

El president/a aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/a, estenc aquesta acta.

 

Secretari/ària Vist i plau President/a
Teresa Pous

 

Marta Cots

 

 


CARTA ALS SOCIS:

Benvolguts socis,

Assemblea Extraordinària del CLUB TENNIS VOLTREGÀ que tindrà lloc el proper 04 de FEBRER del 2021 a les 20:00 hores, a les instal·lacions del club amb el següent ordre del dia:

S’informarà dels següents punts:

  1. Resum, actuacions i mesures realitzades envers la situació sanitària COVID-19
  2. Situació del Bar del club: votar opcions exposades
  3. Convocatòria de les Eleccions Junta Directiva Club Tennis Voltregà
  4. Torn obert de paraula

 

Degut a la situació sanitària actual molts socis no hi podran assistir, així que adjuntem escrit amb tots els punts desglossats el que es parlarà a l’assemblea. L’acte i resolució de l’assemblea la publicarem a la pàgina web del club: www.clubtennisvoltrega.cat

Agrairíem que els interessats en assistir a l’assemblea ho confirmin per correu electrònic info@ctvoltrega.cat o al telèfon del club 93-857 1001 (deixant nom, cognoms i telèfon de contacte) abans del 28 de gener del 2021

  • Resum, actuacions i mesures realitzades envers la situació sanitària COVID-19

Durant l’assemblea s’explicaran totes les mesures preses pel Club.

  • Situació Bar del club. Votar opcions exposades

Com ja sabeu, el Bar del club gestionat per la Joana Chica continua estant en traspàs. De moment no han sortit interessats, i per tal de poder continuar donant el servei de consergeria i bar, la seva proposta i per tant, la modificació de l’horari, és la següent:

· De dilluns a divendres de 14h a 22h. És necessària al reserva prèvia de les pistes de pàdel en el cas de voler jugar al matí. El dilluns el bar romandrà tancat,

· El cap de setmana romandrà obert tot el dia, tal i com s’ha estat fent fins ara, a partir de les 10h.

· De cara a l’estiu i paral·lelament a l’obertura de la piscina, els horaris entre setmana seran els habituals.

És per això que els membres de la junta hem considerat que aquesta decisió s’ha de prendre entre tots els socis assistents mitjançant votació que es farà el mateix dia de l’assemblea.

  • Convocatòria de les Eleccions Junta Directiva Club Tennis Voltregà

El 31/03/2021 la Junta actual acaba el seu mandat, i és per això que convoquem eleccions per tal que faci el relleu una nova Junta.

A la mateixa assemblea del dia 04/02/2021 es farà el sorteig entre tots els socis/es per tal de constituir la junta electoral pel dia de les eleccions. Constarà de tres membres, un dels quals serà el President, un el secretari i un el vocal. També es designaran tres suplents.

· El període de presentació de candidatures començarà l’5 de febrer i el finalitzarà el 20 de febrer del 2021 a les 21h.

· La campanya electoral començarà el 21 de febrer a les 8h fins al 9 de març del 2021 a les 21h.

· El dia de les eleccions serà el dijous 11 de març del 2021 de les 20h fins les 22h.

PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES del 05/02/2021 al 20/02/2021

CAMPANYA ELECTORAL del 21/02/2021 al 09/03/2021

ELECCIONS el dia 11/03/2021 de 20 a 22h

  • Assistència i procediment de l’Assemblea

Degut a la situació sanitària actual és molt important que tothom que vulgui assistir a l’assemblea del dia 04/02/21 tingui en compte les següents pautes:

a) Confirmar l’assistència a través del correu electrònic del club: info@ctvoltrega.cat, o per telèfon, al 93-8571001.

b) Depenent dels assistents confirmats s’informarà del lloc on es realitzarà la reunió.

c) Si les restriccions no ens permeten trobar-nos:

· La convocatòria d’eleccions seguirà el seu curs, les candidatures que es presentin hauran d’enviar la seva proposta al club per correu electrònic. A partir del 21/02/21 tant a la pàgina web del club www.ctvoltrega.cat com al plafó de la recepció, hi quedaran exposades les candidatures.

· En referència a la modificació de l’horari del bar, s’informarà de la manera de procedir a la votació als interessats/des en assistir a l’assemblea que així ho hagin confirmat.

Atentament

LA JUNTA